Hoe ontstaan orkanen ? Deel 1

Gebieden waar tropische orkanen ontstaan

Van begin juni tot eind november is het orkaanseizoen op de Atlantishce Oceaan en in het Caribisch gebied. Het zeewater is er dan warm, de passaatwinden blijven noordelijk, en onweersbuien gaan vanaf Afrika de Oceaan op. Dat laatste geeft extra kans voor de vorming van orkanen, ofwel hurricanes.

Tropische orkanen zijn lagedrukgebieden die ontstaan tussen de 5 en 15 graden Noorderbreedte (afbeelding 1). In dat gebied is 's zomers een zwakke oostelijke bovenstroming en zijn er verspreid regen- en onweersbuien. Deze buien lopen met de bovenstroming mee van oost naar west. Als buien naar elkaar toe trekken of clusteren, zal de luchtdruk rond die buien gaan dalen en voor een zwakke circulatie zorgen. Is de luchtmassa in het gebied onstabiel genoeg en daalt de luchtdruk ver genoeg, dan zal dat de buienvorming versterken en het proces versnellen (afbeelding 2)

Ontstaan van buien clusters

Orkaan Katrina

Postieve feedback heet dat in het jargon. Het proces van depressie-vorming loopt dan uit de hand. Voordat er sprake is van een orkaan, is er altijd eerst een tropische depressie (TD) en een tropische storm (TS), die vooral veel regen brengen. Is de windsnelheid rond de kern van de depressie meer dan 119 km per uur, dan is er een orkaan van categorie 1. Meestal krijgt de orkaan in dat stadium ook zijn bekende "oog". De hoogste catergorie is categorie 5. De bekendste orkanen van de klasse 5 zijn Katrina van 29 augustus 2005 (afbeelding 3)

"Oog"van Orkaan

 

 

De sterkte van orkanen wordt weergegeven in de Saffir-Simpson-schaal.

 

 

 

 

 

Klasse          Windsnelheden          Benaming          Schade

TD                < 62 km/h                Depressie              -

TS                 63 - 118 km/h          Storm                    -

S-1                119 - 154 km/h        Orkaan               Licht

S-2                155 - 178 km/h        Orkaan               Matig

S-3                179 - 210 km/h        Orkaan               Uitgebreid

S-4                211 - 250 km/h        Orkaan               Extreem

S-5                   > 250 km/h           Orkaan               Catastrofaal