Thermisch hogedrukgebied

Een hogedrukgebied dat onstaat als gevolg van de koude van de lucht. De koude lucht heeft een relatief hogere dichtheid, is daardoor zwaarder en zal dus dalen. De lucht zal langs de bodem wegstromen, terwijl om dit te compenseren vanuit de bovenlaag lucht naar de bodem toe stroomt. Thermische hogedrukgebieden ontstaan vooral in het gebied van de polen (polair maximum), maar ze kunnen ook ontstaan in de winter boven uitgestrekte landoppervlakken, zoals Siberië en Canada, wanneer de lucht bij het aardoppervlak sterk afkoelt. 

Thermisch lagedrukgebied

Dit is een lagedrukgebied dat ontstaat als gevolg van sterke plaatselijke verwarming van de lucht. Thermische lagedrukgebieden ontstaan vaak op eilanden, schiereilanden of in kustgebieden. Het land wordt door de zonnestraling verwarmd, waardoor het daar veel warmer wordt dan het wateroppervlak. Het proces is vrijwel gelijk aan het ontstaan van "zeewind". De warmere en dus ook lichtere lucht boven land stijgt op en stroomt in de bovenlucht zijdelings weg. Aan het aardoppervlak daalt de luchtdruk en ontstaat er een tekort aan lucht waardoor een stroming vanuit zee naar het land ontstaat. 

Verder speelt zich dit proces op grote schaal af in de tropen, waar de instraling van de zon maximaal is. De opgestegen lucht zal op grote hoogte van de evenaar wegstromen, zodaat aan de bodem een relatief tekort ontstaat: een lage drukzone. Uit de bijbehorende luchtstromen ontstaan de passaten. De stijgende lucht zal. als zij voldoende vochtig is, tot hevige (tropische) regens kunnen leiden. Omdat de opwarming van lucht aan de evenaar het hele jaar doorgaat, heerst er in de tropen constant een lage druk.